Entries by ann

Summeeritud tööaja tingimused töölepingus – mida peaks teadma?

Summeeritud tööaja arvestust peab tööandja siis, kui inimese tööaeg ei ole tavapäraselt 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, vaid jaotub nädalate ja kuude lõikes ebaühtlaselt. Teisisõnu rakendatakse summeeritud tööaja arvestust eelkõige graafikujärgse töötamise korral. Selline arvestus võimaldab tööaega paindlikumalt jaotada, kuid seejuures tuleb hoiduda töötaja õiguste rikkumisest. Järgnevalt selgitame, millised tingimused peaks summeeritud tööaja […]

Isikliku sõiduauto kasutamisest ettevõtluses

Ettevõtjad on tundnud huvi, milliseid makse tuleb tasuda ja mida silmas pidada, kui ettevõtlusega seotud sõitudeks soovitakse kasutada isiklikku sõiduautot. Isikliku sõiduautona käsitletakse sõidukit, mis on töötaja või ettevõtte juhtimis- või kontrollorgani liikme kasutuses ning ei ole ettevõtte omanduses ega valduses. Sellist sõidukit on võimalik kasutada ettevõttega seotud sõitudeks kahel viisil – isikliku sõidukiga tööalaseid […]

Rahandusministeerium tahab kaotada sõidupäevikute nõude

Rahandusministeerium tahab lihtsustada ettevõtete autode regulatsioone ja muuhulgas lõpetada sõidupäevikute pidamise kohustuse. “Analüüsime rahandusministeeriumis, kuidas muuta ettevõtluses kasutatavate autode erakasutuse maksustamist kasutajatele tänasest lihtsamaks, sealhulgas kaotada nende autode puhul sõidupäeviku pidamise nõue,” ütles rahandusminister Sven Sester BNS-ile. “Olen seda teemat arutanud ettevõtlusorganisatsioonidega ja nende arutelude pinnalt on selge, et tänane seadus pole kavandatud moel rakendunud. […]

Füüsilise isiku üüritulu maksustamine alates 2016. aastast

Alates 2016. aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta kuludokumente esitama ei pea. 20% mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Esmakordselt tehakse mahaarvamine 2016. a tuludeklaratsiooni alusel, mis esitatakse 2017. aasta 31. märtsiks. Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse elamu või korteri üürimisel üürilepingu alusel. Üüritulu […]

Riigikogu kinnitas väikeettevõtete aruandluskohustuse vähendamise

Riigikogu võttis neljapäeval, 10. detsembril kolmandal lugemisel 65 poolthäälega vastu raamatupidamisseaduse muutmise seaduse, mis võtab üle Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiivi ning võimaldab seadus mikro- ja väikeettevõtjatel esitada senisest lühem majandusaasta aruanne. Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (65 SE) kaasajastab arvestusala õigusraamistikku ning viib selle kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seadus annab […]

Ettevõtete kinnisvara on maksuameti teravdatud tähelepanu all

Eesti maksu- ja tolliamet (MTA) on tänavu äriühingute ettevõtluseks registreeritud kinnisvara kontrollimisel tuvastanud 91 rikkumist, mille tulemusel on firmadelt tagasi nõutud üle paari miljoni euro käibemaksu. Kokku on MTA käesoleval aastal kontrollinud 95 äriühingule kuuluvat maja või korterit kahtlustusega, et kuigi ruumid on registreeritud ettevõtluseks kasutatavana, siis tegelikkuses kasutatakse ruume isiklikul otstarbel, mistõttu on riigilt […]

Maksumäärad 2016. aastal

Maksu-ja Tolliamet avaldas oma kodulehel järgmise aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suuruse. Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 […]

Kasulikud lingid

Mõned kasulikud lingid www.easb.ee – Raamatupidamise Toimkond www.eesti.ee – e-Riik ettevotjaportaal.rik.ee – Ettevõtjaportaal www.kkk.ee – KKK www.krediidiinfo.ee – Krediidiinfo www.riigiteataja.ee – Riigi Teataja www.rik.ee – Registrite ja Infosüsteemide Keskus