Kõik vajalik ühest kohast!

Raamatupidamine


Tagame omalt poolt tervikliku, kvaliteetse ning vastutuspõhise raamatupidamisteenuse, mis on kliendile igati ülevaatlik!

Oleme paindlikud oma ülesannetes:

 • Eelnevate perioodide raamatupidamise korrastamine
 • Loome arvestussüsteeme
 • Töötleme algdokumente
 • Arvestame makse, koostame maksudeklaratsioone
 • Koostame koondregistreid ja aruandlust, edastame adressaatidele
 • Arvestame põhivara
 • Arveldused aruandvate isikutega
 • Majandusaasta aruande koostamine (vajadusel eelneva perioodi majandusaasta aruande ülevaatamine ning korrastamine)
 • Teostame ettevõtte sisearuandlust
 • Koostame lähetusi ja kuluaruandeid
 • Bilansi ja kasumiaruannete koostamine
 • Töötajate töö- , lisa- ja tulemustasu, puhkuse ning lõpparve arvestamine
 • Täidame töövõimetuslehti
 • Vajadusel nõustame klienti ja esindame erinevates organisatsioonides
 • Raamatupidamise aastaaruannete revisjon korteriühistutele.

Oleme alati kättesaadavad ja pakume personaalset lähenemist!

Alustavele ettevõtjale 2 kuud tasuta raamatupidamist!

Raamatupidamise hinnapäringu vorm

Firmanimi (nõutav)

Vorm

Tegevusvaldkond

Liisingu arvestus
JahEi

Sõiduautosid (tk)

Müügiarveid kuus (tk)

Laoarvestus (tk)
JahEi

Põhivara arvestus (tk)

Palgaarvestus (inimeste arv)

Ostuarveid (kuus)

Korterite arv (tk)

Lisainformatsioon

Teie kontaktandmed

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon (nõutav)

Õigusabi


 Meie juristid omavad suurepäraseid teadmiseid asja-, võla-, pere-, pärimis-, töö-, kindlustus-, tarbijakaitse-, pankroti-, haldus-, maksu-ja äriõiguses.

Meie tegevusvaldkonnad:

 • Nõustamine
 • Lepingute, nõudekirjade, taotluste jms koostamine
 • Esindamine kohtumenetlustes

Esindame kliente suhetes äripartneritega, riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes, töövaidluskomisjonis, pankrotimenetluses, täite- ja saneerimismenetluses. Seisame ka kliendi huvide eest kohtueelses- ning kohtumenetluses.

Õigusabi hinnapäringu vorm

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Telefon (nõutav)

Küsimus/probleem