Rahandusministeerium tahab kaotada sõidupäevikute nõude

Rahandusministeerium tahab lihtsustada ettevõtete autode regulatsioone ja muuhulgas lõpetada sõidupäevikute pidamise kohustuse.

“Analüüsime rahandusministeeriumis, kuidas muuta ettevõtluses kasutatavate autode erakasutuse maksustamist kasutajatele tänasest lihtsamaks, sealhulgas kaotada nende autode puhul sõidupäeviku pidamise nõue,” ütles rahandusminister Sven Sester BNS-ile.

“Olen seda teemat arutanud ettevõtlusorganisatsioonidega ja nende arutelude pinnalt on selge, et tänane seadus pole kavandatud moel rakendunud. Ühest küljest on süsteem keerukas, teisalt on segakasutuses autosid märksa rohkem kui neid, millelt makse tasutakse,” rääkis minister.

“Lahenduse otsimisel oleme võtnud eelduseks, et eesmärk pole eelarvetulu kasvatamine, vaid lihtsam ja paremini järgitav maksuarvestus selliste autode puhul,” lisas ta. “Töö lahenduse väljatöötamisega aga alles käib. Tahan enne selle väljapakkumist pidada veel nõu ettevõtjatega, keda need muudatused otseselt puutavad.”

Neljapäeval, 10. märtsil tutvustab ka justiitsminister Urmas Reinsalu riigi ärikeskkonna konkurentsivõime tõstmise kava, milles nähakse Äripäeva andmetel muuhulgas ette sõidupäevikute nõude kaotamist. Sõidupäeviku täitmine koormab nii töötajat kui ka raamatupidajat. Hinnanguliselt võtab ametiauto sõidupäeviku pidamine selle täitjalt 10 minutit päevas, so umbes üks tund nädalas, seega üle 40 tunni ehk ühe nädala aastass. Sellele lisandub veel raamatupidaja töö.

Justiitsministeeriumi ettepaneku kohaselt võiks riik kaotada sõidupäevikute täitmise kohustuse ning tööandja sõiduauto kasutamist ei peaks lugema erisoodustuseks. Muudatuse tulemusena väheneks ettevõtjate halduskoormus, Maksu- ja tolliametil vabaneks täiendavaid ressursse ning maksutulude laekumise vähenemise saaks katta näiteks sisendkäibemaksu mahaarvamise täiendava piiramisega.

Ettevõtete valduses olevate segakasutuses autode, millega tehakse nii era- kui ka töösõite, ja nendega seotud kulude pealt saab ettevõte poole ulatuses sisendkäibemaksu maha arvata. Selleks et ettevõtja ei peaks täissummalt erisoodustusmaksu maksma, peaks segakasutuses oleva sõiduki kasutaja pidama sõidupäevikut mis võimaldaks maksta erisoodustusmaksu vaid eratarbesõitude pealt. Allikas